sâmbătă, 3 decembrie 2011

CULTIVAREA CEPEI


A. DIN SEMINŢE

PRELIMINARII. Pentru cultivarea cepei din seminţe sunt bune următoarele soiuri: semitimpurii - Kasatik, Pingvin,
semitîrzii -Halţedon, Moldavski, Stuttgarten Rizen, tîrziu - Dnestrovski (soi semidulce pentru salată).l
Cîmpul trebuie să fie deschis, însorit, bine- aerisit. Ceapa nu suportă premergătoare care lasă mult azot în sol, de
exemplu după lucerna. Cîmpul trebuie să fie curat de orice culturi din Allium cel puţin timp de 4 ani. Cu cît mai lungă
este- această perioada, cu atît mai bine.

EPOCILE DE SEMĂNAT. Ceapa este o cultură rezistentă la frig. Adică poate fi semănată toamna (sfirşitul lunii
noiembrie), înainte de îngheţuri, sau în timpul dezgheţurilor în ianuarie -februarie; la începutul lunii martie pînă la
sfirşitul lunii aprilie.

Cu cît mai devreme semănaţi, cu atît mai bine va fi folosită umiditatea din sol.

PREGĂTIREA PARCELELOR ŞI CULTIVAREA. Pregăti­rea parcelelor. Ceapa este sensibilă la structura solului.
Pentru ca seminţele sa aibă contact direct cu substratul neatins de sol, parcela nu trebuie pregătită mai adine de 3
cm. Aceasta inseamnă că după arat orice lucrare de afînare este în plus pîna la pregătirea parcelelor. Nivelarea
este necesară dacă solul este prea afînat.

Luaţi aminte: după nivelare stratul de la suprafaţă este farîmicios şi va forma cruste, care vor crăpa după ploaie.
Pe solurile care formează cruste este necesară mulcirea (primăvara). În acest scop puteţi folosi gunoi, rumeguş,
paie sau pînză (pe suprafeţe mici).

SEMĂNATUL
Schema de semănat
Cel mai rar: 4 — 5 fâşii 70 cm una de la alta şi între 20 — 25 cm între rînduri*.
Mai simplu pentru fermieri: 25 — 30 cm rînduri
Adîncimea de semănat
În soluri grele - 1.5 — 2 cm
În soluri uşoare - 2 — 3 cm
Norma de semănat
6 — 8 kg/ha, eventual amestecat cu 500 g/ha seminţe de ridiche**
* Dacă semănaţi toamna tirziu sau iarna, mai bine să semănaţi în parcele pregătite din timp ca primăvara solul să se
încălzească mai repede.

** Ca să se evidenţieze rîndurile de ceapă înainte de a răsări (pentru prăşit), puteţi amesteca seminţele de ceapă cu
seminţe de ridiche - 500 g/ha.

Cultivarea. Dacă plantaţia este prea densă, poate fi rărită în faza de 2—3 frunze cu boroane uşoare şi încă o
dată mai tîrziu dacă e necesar (la 3—4 frunze). Afînarea solului este foarte importantă, mai ales în timpul primei
etape de vegetaţie. Luaţi aminte: nu muşuroiţi plantele de ceapă.

Pentru a facilita lucrările de îngrijire a semănăturilor de ceapă şi a accelera procesele de combatere a buruienilor,
este foarte eficientă utilizarea erbicidelor.
Obiectul de tratare
Erbicidul
Norma
Modul şi terme­nul de utilizare
Note
Buruieni gra-minee şi dicoti-ledonate anuale
Stomp 33% c. e.
3—4 l/ha
Prin stropirea solului înainte de semănat
Cu încorporare în sol
Buruieni dicotiledonate anuale
Goal 2E 24% c.e.
0.5—0.8 l/ha
Prin stropirea du­pă semănat sau în faza de 2 frunze

Buruieni dicotiledonate anuale
Totril 22.5% c.e.
0.8—1 l/ha
Prin stropire în faza de 1 — 3 frunze
Cu excepţia cepei pentru cozi
Buruieni dicotiledonate anuale
Totril 22.5% c.e.
1 .2 l/ha
Prin stropire în faza de 3 — 6 frunze
Cu excepţia cepei pentru cozi
FERTILIZAREA. Pentru ceapă puteţi folosi gunoi sub arătură, 30 t/ha, împreună cu îngrăşăminte minerale N60P60K60.
Nu se recomandă fertilizarea suplimentară.

IRIGAREA. Ceapa nu consumă multă apă. Dar există, însă, şi perioade critice: primele două săptămîni după semănat,
2 — 3 săptămîni după răsărit şi în timpul formării frunzelor şi bulbilor. Doza: primele două udări: pînă la 200 m3/ha,
celelalte - 250 — 300 m3/ha.

BOLILE ŞI DĂUNĂTORII
Boală sau dăunător
Termen de stropit
Chimicale
Doza
Note
Peronosporoza
Fuzarioza,
Bacterioza,
Fitoftora
Tratarea
seminţelor
Tigam
3— 4 g/kg

TMTD
4—5 g/kg
Cuprozan
3--4 g/kg
Musca cepei
Depunerea
ouălor
Bazudin, 5 %
50 kg/ha
Cu excep­ţia cepei crescute pentru cozi.
RECOLTAREA. Va începe cînd 70% din frunze sunt veştede. Nu aşteptaţi veştezirea totală, ca să evitaţi creşterea
rădăcinilor suplimentare, fapt ce va afecta calitatea şi capacitatea de păstrare a cepei. După recoltare ceapa se
înşiră într-un loc deschis însorit pentru uscare timp de 7—12 zile.

B. DIN ARPAGIC

PRELIMINARII. Dacă nu aveţi irigare, mai bine sa cultivaţi ceapa din arpagic, deoarece seminţele cer mai multă
apă.

EPOCILE DE PLANTARE
Dimensiunea arpagicului
Epoca de plantare
Bulbi foarte mici de 1,4 cm
Toamna tîrziu, înainte de îngheţ (luna noiembrie)
Bulbi medii de 1,5 — 2,2 cm
Martie
Bulbi mai mascaţi de 3 cm
Prima decadă a lunii aprilie, ca să reţineţi creşterea tulpinii florifere
Dacă plantaţi toamna tîrziu, trebuie sa acoperiţi parcela cu paie sau rumeguş cu un strat de 2—3 cm grosime ca să
preveniţi îngheţarea. Primăvara paiele se vor înlătura.

PLANTAREA. Schema de plantare. Arpagicul se plantează în fâşii de 60—70 cm şi 20—25 cm între rînduri, la
adîncimea de 5—6 cm (pentru bulbi mici), 6—8 cm (dimensiuni medii), 8—10 cm (bulbi mascaţi).

Doza de plantare (depinde de dimensiuni): 0,3—0,5 kg/m2.

FERTILIZAREA. Introduceţi 30 tone/ha gunoi sub arătură, sau îngrăşăminte minerale - NPK. Fertilizarea suplimentară,
mai ales cu salpetru amoniacal, nu este recomandabilă.

IRIGAREA. Este binevenită doar în anii secetoşi, deoarece arpagicul foloseşte bine apa subterană.

BOLILE ŞI DĂUNĂTORII.
Boala sau dăunătorul
Termen de tratare
Chimicale
Doze
Note
Perono-sporoza
Primăvara (înainte de plantat)


încălzite pînă la 40-43°C de 8 ori

Cînd se observa
Arcerid
2,4 kg/ha

RECOLTAREA. Începe cînd 70 % din frunze sunt veştede, pe timp uscat.

După recoltare ceapa se întinde pe un loc deschis şi însorit ca să se usuce timp de 7—12 zile.

Arpagicul plantat de toamnă poate fi recoltat în iulie şi păstrat bine în orice condiţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu